CLAFit, ERP CelSA Implementace - SAP CelSA Connector

Přejít na obsah
Interface
Implementace
Integrace
IS celního řízení


realizace,
vlastnosti a výhody
Realizace
Implementátor. Provedení. Prospěch.

Analyzovat
Využít informací a zkušeností s implementací interface ExFACT do SAP R/3, S/4HANA, který je součástí CelSA - celního IS Admija.

Prosadit
Podpořit a vyzdvihnout nesporné výhody digitalizace procesu celního řízení. Výrazně šetřit poskytnutou, bezplatnou komunikací s celní správou ČR.
Uplatnit autorská a průmyslová práva (interface ExFACT, elementy, funkcionalita, ...).

Realizovat
Implementátorem SAP uskutečnit integraci podnikového systému s CelSA vlastními zdroji, event. dosažením na podporu grantových zdrojů EU.

Získat
Perspektivní IT technologií a moderními technickými prostředky zavést uživatelsky přívětivým dílem inovativní postupy a docílit vysoké míry automatizace a strategické výhody před konkurencí.
Atributy
Co je PIS, SAP - CelSA Integration
Komplex sw, autorských a průmyslových práv, know how včetně poskytnutých služeb a podkladů
- funkčnost sw řešení a interface ExFACT subsystému Celsa pro komplexní ECR - elektronické celní řízení PIS - podnikových IS
- Interface ExFACT
- sw procesy a procedury a pracovní postupy
- dovednosti, zkušenosti, poradenství a konzultace
- testy zaváděného a finálního propojení systémů
a rovněž také možnost
- funkčnosti sw řešení interface EXF01-03 subsystému RsEÚ pro vedení evidence výroby a ECR ekonomických režimů
- Interface EXF01-03

Co je interface ExFACT a interface EXF01-03
Datové rozhraní pro efektivní spolupráci softwarových systémů. Konkrétně sw modulů CelSA s SAP nebo jiným, libovolným tuzemským nebo zahraničním podnikovým IS.
Implementace interface
- ExFACT zavede komplexní automatizaci a digitalizaci Elektronického Celního Řízení (ECR) propojených systémů, a to subsystému Celsa s SAP a dalšími IS.
- EXF01-03 realizuje vedení evidence výroby v rámci RsEÚ - celních režimů s ekonomickým účinkem (AZS, PZS, Sklad, Celní sklad, Normy spotřeby, Odpad výroby) propojených systémů a volitelně s ExFACT elektronická podání ECR těchto režimů.

Co je EDI PIS, SAP - CelSA
Obousměrná elektronická výměna dat SAP (jiný IS) subsystém CelSA elektronického celního řízení pro automatickou digitalizaci dokumentů a e-podání zpráv podle scénářů komunikace celní správě při standartních nebo havarijních postupech.PIS &Celsa
EDI PIS/SAP - CelSA

konverze dat pro celní řízení ČR a SR

EDI/Konverze dat mezi informačními systémy
Elektronická výměna dat mezi libovolnými informačními systémy realizovaná aplikačním, univerzálním, konfigurovatelným interface.

EDI/Konverze dat mezi informačními systémy a celním IS Celsa
Elektronická výměna dat mezi libovolným PIS/SAP a celním IS CelSA (subsystémy Celsa a RsEÚ) pro celní řízení Česka a Slovenska.Admija interface Celsa - SAP/ALL.IS

Jak probíhá integrace systémů
Po projednání obsahu a způsobu realizace a podmínek smluvních ujednání je poskytnuta dokumentace interface ExFACT na základě sjednané licenční smlouvy a smlouvy o dílo a jeho servisu. Implemenatční fáze je prováděna kooperací ICT pracovníků uživatele a Admija. Doba zavedení tzv. systému SAP/IS Celsa Connector je závislá na vybraném způsobu komunikace systémů a užitém čase systémového integrátora.

Varianty EDI
Systém Celsa poskytuje výměnu dat s aplikacemi třetích stran, což je umožněno díky použitým technologiím, podpoře mnoha standardů, rozhraní a protokolů. Přenos dat je možné provádět volbou z několika způsobů, z nichž každý může být vhodný pouze pro konkrétní případy. Záleží na směru přenosu dat (tedy na tom, která strana je klient a která server) a také na tom, jaké standardy jsou podporovány aplikacemi třetích stran. Jednotlivé způsoby také kladou různé nároky na schopnosti uživatele (systémového integrátora), který bude přenos dat implementovat.
Jednotlivá možnost výměny dat systému CelSA s aplikacemi třetích stran je volena  s důrazem na její výhodu za současného upozornění na případné nevýhody a omezení.
Podporované možnosti výměny dat:
- pomocí souborů,
- pomocí SQL databáze,
- pomocí webových služeb FTP/HTTP/HTTPS.

Souborový systém
Způsob výměny dat pomocí souborů je založen na principu, kdy jedna aplikace ukládá data do souboru v adresáři úložiště a další aplikace tento soubor čte. Pro opačný směr přenosu dat je nutné vyhradit další soubor. Obě strany musí mít přístup k těmto souborům a musí znát jejich formát (zpravidla se používá formát TXT, CSV, XML).

Prostřednictvím SQL databáze
Způsob výměny dat provozem SQL databáze je založen na podobném principu jako výměna dat pomocí souborů. Sdíleným úložištěm je v tomto případě SQL databáze. Jedna aplikace ukládá data do tabulky a další aplikace z této tabulky data čte. Pro opačný směr přenosu lze použít stejnou nebo jinou tabulku. Obě strany musí podporovat připojení k SQL databázi a mít přístup k příslušným tabulkám.

Provozem webových služeb
Datové servery systému CelSA obsahují zabudovaný webový server. Tento webový server slouží kromě poskytování webových stránek k provozování tzv. webové služby. Webová služba je programová součást datových serverů systému CelSA, která komunikuje s již nasazenými sw aplikacemi a bude umožňovat výměnu dat s klientskými aplikacemi jak lokálně, tak přes internet.
Pro komunikaci s WWW serverem a přenos hypertextových dokumentů ve formátu HTML, XML, i jiných typů souborů je používán internetový protokol HTTP nebo protokol HTTPS, který umožňuje šifrování a zabezpečení integrity dat.

Doporučení
Vzhledem k rozmanitosti požadavků na předávání dat mezi systémem CelSA a externími aplikacemi záleží na možnostech externí aplikace. Za nejjednodušeji proveditelný považujeme souborový systém předávání dat. Univerzální, nejvhodnější a snad nejvýhodnější se jeví používat SQL databáze.

Cena a doba realizace
Cena provedení je individuální. Odvíjí se od požadavků klienta, na základě kterých je zpracována cenová nabídka a návrh Smlouvy o dílo a Smlouva o jeho servisu. Je určována implementací interface ExFACT pro počet licencí lokálních, síťových, zavedení databáze SQL a souboru prací a testů pro zhotovení finálního provedení SAP/IS Celsa Connector a rovněž se odvíjí od schopností implementátorů uskutečnit řešení.

Tvůrce a majitel
Milan Mitáček - Admija

Admija nenese právní zodpovědnost ani jakékoliv jiné záruky za správnost publikovaných textů, vyobrazení webu. Nároky na odškodnění na základě prováděných změn, nepřesností nebo opomenutí jsou zásadně vyloučeny.
Použité názvy programových produktů mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. CEDIS, Admija je registrovaná ochranná známka vlastněná společnosti registrované pod jménem tvůrce.

Created by Milan Mitáček Admija
copyright 1990-2022
CelSA•PIS
integrace systémů BeECR
a p i
Návrat na obsah